Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata
13. edycja / 25 Listopada - 2 Grudnia 2019

Pokazy odbędą się w dniach 25 XI - 2 XII 2019 Warszawa / Akademia Sztuk Pięknych (aula), Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Zapraszamy -  WSTĘP WOLNY!!

Drodzy twórcy, przyjaciele i fani Grand OFF. W dniu 16.08.2019 r. oficjalnie zakończyliśmy nabór filmów do 13 edycji Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Grand OFF 2019. Otrzymaliśmy 3574 filmy z ponad 113 krajów. Dziękujemy twórcom za przesłane dzieła i życzymy powodzenia.

Dear creators, friends and fans of Grand OFF. On 16th of August 2019, we officially completed the recruitment of films for the 13th edition of the Grand OFF 2019 World Independent Short Film Awards. We have received 3574 films from over 113 countries. We thank the creators for the submitted works and wish them good luck.

Drodzy Fani Grand OFF
Poniżej przedstawiamy Wam pierwszą 25 krajów, z których otrzymaliśmy filmy do udziału w 13 Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Grand OFF.

Dear Fans,
Below we present the first 25 countries from which we received films to participate in the 13th edition of the Grand OFF 2019 World Independent Short Film Awards.Do tegorocznej edycji Festiwalu oprócz 25 wymienionych na wykresie zgłosiły się jeszcze następujące Państwa:

Grecja 44, Australia 39, Belgia 38, Egipt 37, Szwecja 36, ​​Izrael 34, Holandia 30, Szwajcaria 29, Bangladesz 24, Rumunia 23, Korea 23, Węgry 22, Chorwacja 20, Serbia 20, Austria 18, Bułgaria 17, Republika Południowej Afryki 17, Wenezuela 16, Filipiny 16, Tajwan 16, Republika Czeska 15, Słowenia 15, Irak 15, Japonia 15, Kolumbia 14, Singapur 14, Nigeria 14, Norwegia 14, Finlandia 12, Chile 12, Armenia 12, Maroko 12, Ekwador10, Dania 10, Irlandia 10, Macedonia 9, Nepal 9, Estonia 9, Gruzja 8, Litwa 8, Syryjska Republika Arabska 8, Malta 8, Afganistan 8, Sri Lanka 8, Liban 7, Algieria 6, Kenia 6, Peru 6, Malezja 6 , Pakistan 6, Tunezja 6, Uganda 5, Białoruś 5, Kongo 5, Kuba 5, Gwatemala 5, Kirgistan 5, Palestyna 5, Tajlandia 4, Albania 4, Ghana 4, Kosowo 4, Mołdawia 4, Nowa Zelandia 4, Słowacja 4, Wietnam 4, Uzbekistan 4, Monako 3, Azerbejdżan 3, Dominikana 3, Polinezja Francuska 3, Haiti 3, Hongkong 3, Jordania 3, Kazachstan 3, Urugwaj 3, Salwador 2, Barbados 2, Bośnia i Hercegowina 2, Kamerun 2 , Cypr 2, Grenlandia 2, Łotwa 1, Luksemburg 1, Madagaskar 1, Mali 1, Mauretania 1, Birma 1, Portoryko 1, Arabia Saudyjska 1, Tadżykistan 1, Zambia 1, Kongo 1

In addition to the 25 listed on the chart, the following countries have entered this year's edition of the Festival:

Greece 44, Australia 39, Belgium 38, Egypt 37, Sweden 36, Israel 34, Netherlands 30, Switzerland 29, Bangladesh 24, Romania 23, Korea 23, Hungary 22, Croatia 20, Serbia 20, Austria 18, Bulgaria 17, South Africa 17, Venezuela 16, Philippines 16, Taiwan 16, Czech Republic 15, Slovenia 15, Iraq 15, Japan 15, Colombia 14, Singapore 14, Nigeria 14, Norway 14, Finland 12, Chile 12, Armenia 12, Morocco 12, Ecuador 10, Denmark 10, Ireland 10, Macedonia 9, Nepal 9, Estonia 9, Georgia 8, Lithuania 8, Syrian Arab Republic 8, Malta 8, Afghanistan 8, Sri Lanka 8, Lebanon 7, Algeria 6, Kenya 6, Peru 6, Malaysia 6, Pakistan 6, Tunisia 6, Uganda 5, Belarus 5, Congo 5, Cuba 5, Guatemala 5, Kyrgyzstan 5, Palestine 5, Thailand 4, Albania 4, Ghana 4, Kosovo 4, Moldova 4, New Zealand 4, Slovakia 4, Viet Nam 4, Uzbekistan 4, Monaco 3, Azerbaijan 3, Dominican Republic 3, French Polynesia 3, Haiti 3, Hong Kong 3, Jordan 3, Kazakhstan 3, Uruguay 3, El Salvador 2, Barbados 2, Bosnia and Herzegovina 2, Cameroon 2, Cyprus 2, Greenland 2, Latvia 1, Luxembourg 1, Madagascar 1, Mali 1, Mauritania 1, Myanmar 1, Puerto Rico 1, Saudi Arabia 1, Tajikistan 1, Zambia 1, Congo 1

Dziękujemy za udział wszystkim Twórcom. Wkrótce podamy wstępne wyniki.

Thank you for all creators. We will provide preliminary results soon.

 

Zgłoś swój film do kolejnej edycji festiwalu:

Organizatorzy:

Dotacje:

   

Organizator:
Fundacja Cinema Art
ul. Puławska 61 / 02-595 Warszawa